story inspired by franz kafka’s ‘trial”

A lonely man discovers that he is a subject of a mysterious and very complicated trial

director: michal Fazlejew

d.o.p: maciej kozłowski

screenplay: maciej kozłowski, michal fazlejew

starring: tadeusz szymków, joanna benda, rafał sadowski, marcin piętowski

editing: ania adamowicz

music: filip hadrian tabęcki

sound: mateusz adamczyk

artistic supervision: mieczysław jahoda, mieczysław lewandowski

production: lech żychowicz, sylwia kurzela

©1999 Pwsftvit lodz