story inspired by r.brodbury’s novel “chrisalis”

there is an accident In the secret laboratory – due to radiation exposure relations between the scientists change radically

director: michal Fazlejew

d.o.p: bogumił godfrejow

screenplay: bogumił godfrejow, michal fazlejew

starring: agnieszka dulęba, rafał gąsowsi, piotr Jędrzejas

editing: ania adamowicz

sound: wojtek mularczyk

set design: paweł mleczko, jacek rokosz

props; zbigniew błażejewski, zbigniew olejniczak

artistic supervision: mieczysław jahoda, mieczysław lewandowski

production: agnieszka biernat, magdalena trojanowska,

©1999 Pwsftvit lodz