morning bus

story inspired by Truman’s capote novel ‘children on their birthdays’

Arrival of a beautiful girl   makes little town residents very disturb and very…
in love    

director: michal Fazlejew

d.o.p: jeremi prokopowicz

screenplay: jeremi prokopowicz, michal fazlejew

starring: małgorzata stefaniak, andrzej andrzejewski, borys szyc, hanna molenta and krzysztof kiersznowski

editing: ania adamowicz

sound: wojtek mularczyk

sound synchro; henryk zastróżny

set design: basia dębska

artistic supervision: mieczysław jahoda, mieczysław lewandowski

production: lech żychowicz, sylwia kurzela

©1999 Pwsftvit lodz